Codex / Gedragscode

                                                                                        VBLnr. Stamnr : 2626

CODEX VAN AU PINGOUIN BASKET BLANKENBERGE

 

Als club streven wij naar een positieve uitstraling. Daarom vinden wij een gedragscode voor de spelers belangrijk. De gedragscode doet tevens dienst als intern reglement.

Bij het niet naleven van deze afspraken zal de club zich steeds genoodzaakt zien de spelers erop te wijzen en eventueel maatregelen (zie punt 6) te treffen. De betrokken ouders worden daarvan onmiddellijk op de hoogte gebracht.

Onderstaande codex geldt voor alle jeugdspelers, lid van Au Pingouin Basket Blankenberge, met stamnr. 2626.

Om te mogen spelen en trainen moet aan volgende voorwaarden voldaan worden :

- Licentie ondertekend door speler, ouders, bestuur en opgestuurd naar VBL

- Medische fiche ingevuld, na grondig onderzoek door arts, en afgegeven (zie punt 5)

- Lidgeld betaald. Zolang dit niet betaald is, is de speler niet verzekerd

De betaling van het lidmaatschap houdt impliciet het aanvaarden en naleven van deze codex in (steeds te vinden op website : www.basketblankenberge.be).

1. RESPECT

Basketbal is een ploegsport. Heb respect voor je ploeg. Luisterbereidheid en intensief werken, van elke speler, op training en wedstrijd komen ten goede van het volledige team. Storend gedrag en negatieve kritiek horen daar niet thuis.

Laat je ploeg niet in de steek. Zorg voor een goede planning van je schoolwerk, familiale activiteiten, ... zodat jouw basketbalverplichtingen correct kunnen ingevuld worden.

Tijdens de wedstrijden en trainingen draagt de coach de volledige verantwoordelijkheid van het sportieve verloop. Hij/zij wordt hierbij geholpen door de ploegafgevaardigde. Beide en evenals alle onmisbare vrijwilligers, die instaan voor de goede werking van de club, verdienen het respect en vertrouwen van iedere ouder, speler, supporter die betrokken is bij het basketbalgebeuren.

Spreek je coach steeds aan met “coach“ en ga hem steeds begroeten wanneer je toekomt en vertrekt bij wedstrijden en trainingen. Vergeet ook de bestuursleden niet.

Basketbal wordt gespeeld volgens bepaalde spelregels. Een goede kennis van het reglement zal je prestatie in de wedstrijd ten goede komen.

Tijdens de wedstrijden zijn het de scheidsrechters die ervoor zorgen dat dit reglement wordt nageleefd. Respecteer deze mensen hun beslissingen. Het aanvechten van een beslissing is zinloos en tijdverlies.

Als speler (en coach) kan men zich beter concentreren op het spel. De scheidsrechters zullen na verloop van tijd waardering opbrengen voor de ploegen waar het aangenaam is om wedstrijden te begeleiden.

Respect voor de tegenstander komt tot uiting in een handdruk vóór en na de wedstrijd en/of verontschuldiging na een fout.

Heb respect voor de accommodatie en het materiaal. Basketbalballen en ander materiaal worden door de spelers weggeborgen in de daarvoor voorzien ruimtes. De spelers zijn verantwoordelijk voor het opruimen van de spelersbank en de netheid van de kleedkamer. Zowel op verplaatsing als voor thuiswedstrijden. Lege blikken, waterflessen, tapes, kauwgum,…horen in de voorziene vuilnisbakken.

Trainen en spelen zijn niet voldoende. Je moet je ploeg en club nog wat extra bezorgen. Dit kan op vele manieren. Steek ongevraagd een handje toe bij een club activiteit, al is het maar voor een half uurtje. Neem ook daar jou verantwoordelijkheid op!

Helpende handen maken het werk licht en zijn een vorm van waardering voor het werk van ouders en bestuur; want uiteindelijk doen zij dit op vrijwillige basis voor jouw welzijn als speler/speelster.

Meld je aan als clubscheidsrechter, help in de basketschool of op peanutstornooien. Kom regelmatig eens kijken naar andere wedstrijden of ga mee als supporter naar bekerfinales...

2. KLEDIJ-UITRUSTING

De uitrusting (shirt, short en opwarmingsshirt) wordt door de club aangeboden en wordt door elke speler gedragen. Ook voor de trainer-coach dient de voorziene kledij gedragen te worden. Er wordt dan ook extra zorg aan besteed.

De speler zorgt zelf voor basketbalschoenen en kousen.

In het basketreglement van de VBL/KBBB staat dat de shirts in de broek zitten tijdens de wedstrijd. Een ondertruitje, elleboogbeschermers,… mogen, op voorwaarde dat het dezelfde kleur is als de hoofdkleur en mits toestemming van de ref.

Bij de opwarming van de wedstrijd is het verplicht om het opwarmingsshirt van de club te dragen, op training draag je basketbalkledij (verzorgd) naar keuze.

Na de wedstrijd wordt de clubuitrusting afgegeven aan die persoon die via een vooraf bepaalde planning (opgemaakt door de ploegafgevaardigde) de uitrusting meeneemt voor de was.

Achtergelaten kledij op de spelersbank of in de kleedkamer wordt door de laatste van de ploeg meegenomen en afgegeven aan de ploegafgevaardigde of de wasverantwoordelijke die dag.

3. TRAININGEN

Elke speler is in uitrusting en op tijd aanwezig op het terrein. Dit betekent 15 minuten op voorhand. Je hebt steeds een flesje water bij.

Een training van je eigen of andere ploeg stoor je niet. Hou de ballen stil en luister aandachtig als de trainer spreekt. Verzamel de ballen steeds op dezelfde plaats. Als je trainer/coach je iets meedeelt, kijk hem/haar aan en luister aandachtig.

Meningsverschillen worden vóór of na de training uitgepraat.

Niemand verlaat de training zonder toestemming van de coach (respect en verzekering …). Indien dit toch gebeurt, vervalt de verantwoordelijkheid van de coach en de club.

Van zodra je weet dat je een training niet kan bijwonen, verwittig je de trainer-coach via e-mail of telefoon/sms.

Wie gekwetst is waarschuwt zo snel mogelijk de coach. Hij zal je adviseren over het medische stappenplan van de club. Je blijft bij de ploeg horen! Dit betekent dat je de trainingen bijwoont en naar de wedstrijden van je ploeg gaat.

Je kan jezelf nuttig maken voor de ploeg tijdens trainingen: ballen aangeven, extra pasgever, … en wedstrijden: scouting.

4. WEDSTRIJDEN

Indien je niet aanwezig kan zijn op de wedstrijd, verwittig je zo vlug mogelijk en je coach en de ploegafgevaardigde via tel/sms of email.

De speler of ouder die verantwoordelijk is voor de was van de uitrusting, dient de volledige uitrusting bij zich te hebben en minstens 50 min (pup-kad) en 65 min (kad-jun) vóór aanvang wedstrijd aanwezig te zijn.

Het is altijd de coach die samen met de ploegbegeleider bepaalt waar en wanneer vertrokken wordt op verplaatsing. Van iedere speler wordt – behoudens geldige reden – verwacht dat ze de verplaatsing maken in team. Rechtstreeks rijden wordt zo veel als mogelijk vermeden. De voltallige ploeg is geruime tijd vóór aanvang van de wedstrijd aanwezig:

In de kleedkamer Opwarming

Pupillen en Miniemen : 45 minuten 30 minuten

Kadetten en Junioren (Landelijk) : 60 minuten 45 minuten

Iedereen neemt actief deel aan de opwarming. Deze vormt een fysische en mentale voorbereiding op de wedstrijd. Men verlaat de groep niet meer, tenzij voor evt. medische verzorging of toelating van coach.

Elke speler, vanaf de U16 Miniemen reeks, is verplicht (reglement VBL/KBBB) zijn identiteitskaart (geen kopie) bij te hebben en wordt geacht dit bij aankomst in de basketzaal spontaan aan de ploegafgevaardigde of aan de Cap te overhandigen. Bij vergetelheid zijn de kosten, die aangerekend worden door de VBL/KBBB aan de club, volledig ten laste van de speler/ouder.

De 5 spelers die starten, drukken de hand zowel van refs alsook de tegenstrevers.

De spelers op de bank volgen aandachtig de wedstrijd, blijven geconcentreerd en moedigen hun medespelers positief aan. In geen geval geven zij kritiek op coach, medespelers, tegenstrevers, tafel-officiëlen of supporters. FAIR PLAY , dragen wij hoog in het vaandel in onze club.

Bij een Time Out verzamelen de spelers in looppas bij de coach en luisteren (ook de bankzitters) aandachtig naar zijn/haar richtlijnen.

Om de wedstrijd in alle sportiviteit af te sluiten zal de volledige ploeg, coach en begeleiders, de hand drukken aan de refs, de tafel-officiëlen en de tegenspelers

Iedereen begeeft zich na het einde van de wedstrijd en de cooling down, naar de kleedkamer om tot rust te komen. Wees een fiere winnaar en een waardige verliezer.

Je laat de kleedkamers steeds netjes achter. Alleen de spelers, coach en ploegbegeleider komen in de kleedkamers. Respecteer op verplaatsing de plaatselijke regels.

Breng de club, coördinatoren en vooral je coach zo snel mogelijk op de hoogte wanneer je uitgenodigd werd voor een provinciale of nationale selectie. Samen zoeken we naar een regeling. Denk er aan dat je op dat moment onze club vertegenwoordigt en de club dus verwacht dat jouw gedrag daar ter plekke een weerspiegeling is van onze normen en waarden als club.

Verwittig de club, coördinatoren en coach wanneer je deelneemt aan wedstrijden of tornooien buiten clubverband, want anders ben je niet verzekerd wanneer je een kwetsuur oploopt!

5. GEZONDHEID

Er wordt niet gerookt (zaal, kleedkamers) noch overmatig alcohol gebruikt.

Druggebruik wordt totaal NIET getolereerd. Wie op druggebruik betrapt wordt, is met onmiddellijke ingang uitgesloten.

Medicatie enkel mits goedkeuring en op advies van een arts, dus niet op eigen houtje.

Gezonde en gevarieerde voeding is niet alleen goed voor ons lichaam maar de prestaties zullen ook gunstig beïnvloed worden. Zorg dat je je eetmoment afstemt op je wedstrijduur. Zeker op verplaatsing.

Zorg voor voldoende rust, ga tijdig slapen, zeker de dag vóór de wedstrijd.

Het dragen van uurwerken, armbanden, halskettingen, oorringen, piercings wordt uit veiligheidsoverwegingen NIET toegestaan noch op trainingen noch op wedstrijd

Vingernagels moeten steeds kort geknipt zijn en lange haren samengebonden.

Elke jeugdspeler laat een medische fiche invullen door een naar keuze erkend arts. Tip : Laat dit niet zomaar invullen maar laat je grondig onderzoeken (1x/jaar voor een sporter is niets te veel!).

Als een speler zich kwetst geeft de coach of de ploegafgevaardigde de speler de raad eerst zijn huisdokter te raadplegen die hem kan doorsturen naar een sportdokter of een specialist.

Het verzekeringsformulier kan gedownload worden op de clubsite of op de site van Ethias. Ook de ploegverantwoordelijken hebben een exemplaar bij zich.

Wanneer het verzekeringsformulier is ingevuld door de dokter en de persoonlijke gegevens van de speler goed zijn ingevuld, wordt het formulier overgemaakt aan de secretaris van de club, die het zal doorsturen naar de verzekeringsmaatschappij. (clubverantwoordelijke Jules Deprest ( J. Vande Puttelaan 46   8370  Bl’berge tel: 050/41.66.65)).

Alle rekeningen en doktersbriefjes moeten door de speler zelf worden opgestuurd naar de verzekeringsmaatschappij ETHIAS. De maatschappij zal dan de betalingen doen.

Indien er een verzekeringsdossier opgemaakt wordt kan er maar opnieuw gespeeld worden na het indienen van een genezingsattest van de dokter. Wie speelt zonder dit attest is niet verzekerd!

6. TUCHTMAATREGELEN

De VBL/KBBB hanteert tevens een tuchtreglement. Heel wat spelers hebben geen vermoeden van wat hen en de club boven het hoofd hangt wanneer zij op het strafboekje van de refs terecht komen.(www. Vlaamsebasketliga.be). Elke uitsluiting, scheidsrechterverslag en het evt. verschijnen voor de tuchtraad zijn volledig ten laste van de betrokken speler, ploegafgevaardigde of coach alsook de daardoor veroorzaakte kosten. De uitgesproken straf kan een voorwaardelijke of een effectieve straf zijn. De ernst van het vergrijp bepaald de strafmaat. (zeer licht tot zeer zwaar, zelfs tot levenslang).Wie in herhaling valt riskeert een zwaardere straf. Ook coach en ploegafgevaardigden kunnen een verslag krijgen.

Vb : Iedere uitsluiting (bv door 2 onsportieve fouten) kost meer dan € 100). Bij het eventueel moeten verschijnen voor de tuchtraad (door een directe uitsluiting of scheidsrechtersverslag) komen de daarbij horende onkosten tevens ten laste van de speler.

Mocht de club geconfronteerd worden met schadegevallen inzake sportaccommodatie, sportmateriaal zullen de kosten op de speler verhaald worden en behoudt het bestuur het recht sancties op te leggen. Schorsing is één van de mogelijke sancties

Bij het niet naleven van deze gedragscode en dit reglement of andere anomaliën, die een vlot, sportief verloop van trainingen of wedstrijden verhinderen, kunnen ook binnen de club maatregelen of sancties getroffen worden. Dit steeds in samenspraak met ploegafgevaardigde, Jeugdcoördinator, coach en/of bestuur. Boetes die het gevolg zijn van slordigheid of nalatigheid (bijvb het niet bijhebben van ID-card) of het niet naleven van het huishoudelijk reglement, …) zijn steeds ten laste van de speler. Zolang de terugbetaling niet is gebeurd zal hij/zij het deelnemen aan trainingen en wedstrijden ontzegd worden.

Beslissingen van de scheidsrechter worden niet in vraag gesteld. Verbale agressie en ongepaste lichaamstaal horen niet op het veld. Spelers die tijdens een wedstrijd door de scheidsrechter bestraft worden met een technische fout of uitsluiting zullen de daaropvolgende maand 2, respectievelijk 4 thuiswedstrijden (van microben tot en met pupil), fungeren als clubscheidsrechter.

Dit voor miniemen, cadetten, junioren. Er wordt geen rekening meer gehouden met subjectieve criteria zoals terecht of onterecht. Het arbitreren van een wedstrijd is geen sanctie maar is te plaatsen in een opleidingskader.

7. OUDERS EN SUPPORTERS

Zorg ervoor dat je als ouder eerst de regels van het spel zo goed mogelijk kent. Dat voorkomt commentaar en kritiek. Bij onwetendheid informeer je je op een gepaste manier.

Moedig alle spelers aan. Zeker op moeilijke momenten. Basketbal is een teamsport. De individuele prestatie van een speler is ondergeschikt aan het groepsbelang.

Wees positief! Breek nooit af. Maak niemand belachelijk. Intimideer nooit. Veroordeel geweld in al zijn vormen. Zowel op het veld als er naast. Wees een voorbeeld voor uw kinderen en alle spelers. Respecteer de tegenstander, ongeacht talent, uiterlijk, afkomst.

Laat het coachen aan de coach. Neem niet de rol van coach over maar blijf ouder en supporter. Deze rol start 45 minuten voor de wedstrijd en eindigt als de spelers uit de kleedkamer komen. Bij jonge spelers staat de ontwikkeling centraal. Ze moeten in de eerste plaats leren en gevormd worden. Stimuleer spelers om hun coach te vertrouwen.

8. PRIVACY

De club publiceert geregeld foto's van spelers op haar website, eventueel ook in een magazine en dergelijke. De bedoeling van deze foto’s, is onze ploegen en spelers aan het ruime publiek voor te stellen en onze activiteiten op een leuke wijze te presenteren. Mocht u toch bezwaar hebben dan kan u dat schriftelijk aan de club (voorzitter) meedelen en zullen wij in de mate van het mogelijke uw bezwaar respecteren.

9. PROBLEEMMELDINGEN

Bij vragen of problemen van welke aard ook, ga altijd eerst langs bij je eigen coach. Indien nodig kan je steeds terecht bij de ploegafgevaardigde, coördinator of een bestuurslid.

Dit reglement is steeds terug te vinden op de website van de club : www.basketblankenberge.be

Blankenberge 01/12/2014